FOR ENGLISH BELOW

 

AEGIR-Marine is de expert op het gebied van schroefafdichtingen en voorstuwingssystemen. Onze roots liggen in Wijk bij Duurstede. Met daarnaast kantoren in Shanghai, USA, Dubai, Panama en Namibië, heeft AEGIR-Marine een sterke aanwezigheid opgebouwd in de internationale maritieme industrie. Kwaliteit van service en product staan bij ons voorop. Als Quality Control Operator lever je een belangrijke bijdrage aan het Quality Control Plan en zorg je dat dit wordt uitgevoerd. Samen met het Quality Control team beheers en borg je de kwaliteit van seal en propulsion parts en service processen.

 

JOUW WERKZAAMHEDEN

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheid is het waarborgen van de productkwaliteit. Dit doe je volgens de geldende procedures en specificaties van seal en propulsion producten. Je werkt mee aan het opstellen van procedures en meetrapporten voor nieuwe producten. Binnen de organisatie werk je nauw samen met inkoop, de productgroepen en indien nodig, heb je ook contact met de leveranciers.

Je inspecteert, test en meet de materialen en producten. Voor het meten maak je gebruik van instrumenten als schuifmaten en micrometers. Daarnaast horen ook elektrische/digitale meetgereedschappen met bijbehorende software tot jouw toolkit. De resultaten uit de meting leg je nauwkeurig vast in meet- en testrapporten. Vervolgens geef je feedback aan de afdeling inkoop en heb je contact met leveranciers.

 

JOUW PROFIEL

 • Kennis van sterntube seals en voortstuwingssystemen is mooi meegenomen, maar geen voorwaarde.
 • Je kan technische tekeningen lezen, begrijpen en interpreteren.
 • Je hebt kennis van machinale bewerkingen en materialen.
 • Je hebt kennis van (digitale) meetmiddelen en technieken.
 • Je hebt oog voor kwaliteit en detail.
 • Je werkt gestructureerd.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt een MBO opleiding, bij voorkeur Werktuigbouwkunde.
 • Je woont in Nederland, bij voorkeur in een straal van 30km rondom Wijk bij Duurstede

 

ONS AANBOD

 • Een gezellige werkplek in een team van betrokken professionals
 • Een goed salaris en bijbehorende arbeidsvoorwaarden
 • De ruimte om je verder te ontwikkelen binnen een snel groeiend en internationaal bedrijf
 • Een plek in een omgeving waar persoonlijke ontwikkeling, klanttevredenheid en kwaliteit boven omzet gaan

 

 

 

ENGLISH

AEGIR-Marine is the expert in the field of propeller seals and propulsion systems. Our roots are in the Netherlands. Besides additional offices in Shanghai, USA, Dubai, Panama and Namibia, AEGIR-Marine has built a strong presence in the international marine industry. Quality of service and product are paramount for us. As Quality Control Operator, you will make a significant contribution to our Quality Control Plan and ensure its implementation. Together with the Quality Control team, you will manage and assure the quality of seal and propulsion parts and service processes.

 

YOUR FUNCTION

Your main responsibility is to ensure product quality. You do this according to the applicable procedures and specifications of seal and propulsion products. You collaborate in compiling procedures and measurement reports for new products. Within the organisation, you work closely with the purchasing department, the product groups and, if necessary, you also liaise with suppliers.

You inspect, test and measure materials and products. For measuring, you use instruments such as calipers and micrometers. Your toolkit also includes electrical/digital measuring tools and associated software. You accurately record the measurement results in test reports. You then provide feedback to the purchasing department and liaise with suppliers.

 

YOUR PROFILE

 • You preferably have knowledge of stern tube seals and propulsion systems.
 • You can read, understand and interpret technical drawings.
 • You have knowledge of machining operations and materials.
 • You have knowledge of (digital) measuring tools and techniques.
 • You have an eye for quality and detail.
 • You work in a structured and process-driven way.
 • You have good communication skills.
 • You have an MBO education, preferably in mechanical engineering.
 • You live in the Netherlands, preferably within a 30km radius of Wijk bij Duurstede

 

OUR OFFER

 • A friendly workplace in a team of committed professionals.
 • A good salary and associated benefits.
 • The opportunity to develop further within a fast growing and international company.
 • An environment where personal development, customer satisfaction and quality take precedence over turnover.